Huisartsenpraktijk Amsterdam West

Heeft u een klacht gebruik dan het onderstaande formulier.
LET OP! Formulieren die onvolledig ingevuld zijn worden niet in behandeling genomen.
Formulier downloaden

    Klachtenformulier voor de patiënt

    Uw gegevens (degene die de klacht indient):

    M/V

    Gegevens van de patiënt (dit kan iemand anders zijn dan de indiener)

    Aard van de klacht


    medisch handelen van medewerkerbejegening door medewerker (= de manier waarop de medewerker tegen u praat of met u omgaat)organisatie huisartsenpraktijk (= de manier waarop diverse zaken in de praktijk geregeld zijn)administratieve of financiële afhandeling

    iets anders

    De praktijk is aangesloten bij:

    Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

    Postbus 8018

    5601 KA EINDHOVEN

    Tel.: 088-0229100

    Email: info@skge.nl

    Klachtenfunctionaris: M. Sluiters

    Het laatste nieuws

    • Vrijdag 1 juli alleen geopend voor dringende gevallen

      Huisartsen willen goede zorg kunnen blijven leveren aan hun patiënten, nu en in de toekomst. Maar die zorg staat onder druk. Daarom is wordt er in de week van 27 juni tot 1 juli aandacht gevraagd voor de problemen in de huisartsenzorg.  Op vrijdag 1 juli komen huisartsen uit heel Nederland samen op het Malieveld in Den Haag.  

      Omdat in de huisartsenzorg alles draait om de patiënt, houden we de gevolgen voor patiënten zo beperkt mogelijk.  Dit betekent dat onze praktijk op vrijdag 1 juli wel geopend is, maar alleen voor dringende gevallen.

      Wilt u meer weten? Lees dan verder bij Nieuws

      Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op www.huisartseninactie.nl/doe-mee/ hoe u dat kunt doen.”

    • LSP aansluiting

      In het kader van Covid-19 kunnen de medische gegevens van alle patiënten tijdelijk bekeken worden door de spoedeisende hulp en de huisartsenpost. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp. En u daar op dat moment mondeling toestemming voor geeft.

      Als u hier niet mee eens bent, laat het ons weten.

      Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de corona crisis.

      Meer informatie over tijdelijke maatregel vind u op de volgende website https://www.volgjezorg.nl/corona-opt