Huisartsenpraktijk Amsterdam West

Heeft u een klacht gebruik dan het onderstaande formulier.
LET OP! Formulieren die onvolledig ingevuld zijn worden niet in behandeling genomen.
Formulier downloaden

  Klachtenformulier voor de patiënt

  Uw gegevens (degene die de klacht indient):

  M/V

  Gegevens van de patiënt (dit kan iemand anders zijn dan de indiener)

  Aard van de klacht


  medisch handelen van medewerkerbejegening door medewerker (= de manier waarop de medewerker tegen u praat of met u omgaat)organisatie huisartsenpraktijk (= de manier waarop diverse zaken in de praktijk geregeld zijn)administratieve of financiële afhandeling

  iets anders

  De praktijk is aangesloten bij:

  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

  Postbus 8018

  5601 KA EINDHOVEN

  Tel.: 088-0229100

  Email: info@skge.nl

  Klachtenfunctionaris: M. Sluiters

  Het laatste nieuws

  • Griepprikken

   De griepprikken worden op 26-27 en 28 oktober gegeven.

   Patienten die voor de griepprik in aanmerking komen krijgen een uitnodigingsbrief.

   Meer informatie over de griepprik kunt u lezen op https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik

  • Veranderingen in relatie tot CORONA

   Vanaf maandag 28 juni is het dragen van een mondkapje niet meer verplicht in de praktijk, wel is het belangrijk dat u 1,5 meter afstand houdt .

   Afspraken maken moet nog steeds telefonisch, de assistenten maken in principe geen afspraak aan de balie.

   Indien u verkoudheidsklachten heeft dient u zich nog steeds te laten testen.

   Ook vragen wij u bij verkoudheidsklachten wel een mondkapje te dragen.

  • LSP aansluiting

   In het kader van Covid-19 kunnen de medische gegevens van alle patiënten tijdelijk bekeken worden door de spoedeisende hulp en de huisartsenpost. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp. En u daar op dat moment mondeling toestemming voor geeft.

   Als u hier niet mee eens bent, laat het ons weten.

   Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de corona crisis.

   Meer informatie over tijdelijke maatregel vind u op de volgende website https://www.volgjezorg.nl/corona-opt