Huisartsenpraktijk Amsterdam West

Heeft u een klacht gebruik dan het onderstaande formulier.
LET OP! Formulieren die onvolledig ingevuld zijn worden niet in behandeling genomen.
Formulier downloaden

  Klachtenformulier voor de patiënt

  Uw gegevens (degene die de klacht indient):

  M/V

  Gegevens van de patiënt (dit kan iemand anders zijn dan de indiener)

  Aard van de klacht


  medisch handelen van medewerkerbejegening door medewerker (= de manier waarop de medewerker tegen u praat of met u omgaat)organisatie huisartsenpraktijk (= de manier waarop diverse zaken in de praktijk geregeld zijn)administratieve of financiële afhandeling

  iets anders

  De praktijk is aangesloten bij:

  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

  Postbus 8018

  5601 KA EINDHOVEN

  Tel.: 088-0229100

  Email: info@skge.nl

  Klachtenfunctionaris: M. Sluiters

  Het laatste nieuws

  • Veranderingen in relatie tot CORONA

   Regels vanaf maandag  20 december.

   Beste patienten ,

   in verband met het grote aantal positieve testen,  zieke patienten  en zieke collega’s zijn wij op dit moment niet in staat om u te helpen zoals wij graag zouden willen .

   Wij kunnen u helaas niet aan de balie te woord staan, afspraken en andere vragen worden alleen telefonisch afgehandeld.

   De assistente en/of de dokter bepalen aan de hand van de klachten of er een afspraak wordt gegeven, wij beperken de afspraken tot urgente zaken.

   Dit betekent dat u mogelijk langere wachttijden aan de telefoon heeft, voor u en ons vervelend, wij doen ons best dit te beperken.

   Bas Visser huisarts

  • LSP aansluiting

   In het kader van Covid-19 kunnen de medische gegevens van alle patiënten tijdelijk bekeken worden door de spoedeisende hulp en de huisartsenpost. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp. En u daar op dat moment mondeling toestemming voor geeft.

   Als u hier niet mee eens bent, laat het ons weten.

   Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de corona crisis.

   Meer informatie over tijdelijke maatregel vind u op de volgende website https://www.volgjezorg.nl/corona-opt